GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK

GSOPE

GALACTICSUITE
OFICINA DE PROJECTES
ESPACIALS

Les activitats espacials, inicialment reservades a poques nacions i canalitzades a través de grans agències espacials nacionals, han esdevingut l’objectiu d’un nombre creixent de països, empreses i operadors de tota mena. On abans només existia el prestigi nacional, consideracions de seguretat i defensa, investigació i ciència d’alt nivell i prestació d’alguns serveis essencials, ara hi ha la creació d’una zona econòmica de desenvolupament, la consideració de les infraestructures espacials com a crítiques i metes com la lluna o lexplotació de recursos naturals en cossos celestes com a plausibles.

Això ha donat lloc al desenvolupament de múltiples companyies privades que desenvolupen satèl·lits, constel·lacions, llançadors, càrregues de pagament de tot tipus, aplicacions que es nodreixen de dades obtingudes a i des de l’espai, espaiports, accés comercial a l’espai de càrregues i persones, futures estacions espacials privades i la identificació d’almenys dues zones econòmiques a desenvolupar: LEO i la Lluna

És en aquest context que neix GSSPO, unint el Know How dels seus integrants i el convenciment de la necessitat de disposar d’un instrument que canalitzi la realització de projectes espacials de caire divers.

GSSOP és, alhora, una empresa de serveis integrals a les empreses que operen al sector espai, i una empresa enfocada en propis desenvolupaments tecnològics, R+D+I que contribueixin, des del nostre país, al desenvolupament d’una economia espacial pròspera , sostenible i internacional.

Els seus socis fundadors han desenvolupat projectes espacials que si al seu dia van ser sorprenents, ara es mostren com a pioners avançats a la seva època, com el disseny d’una infraestructura espacial per acollir visitants, la participació d’un equip espanyol al Google Lunar XPrize , destinat a dissenyar i fer arribar un soft Lander a la superfície lunar, la recerca d’instal·lacions idònies per ser utilitzades com a ports espacials o la lluita per disposar d’una regulació i institucions pròpies en matèria espacial que donin suport a les nostres empreses als seus exercicis.

Ara, les condicions del nou ecosistema espacial, amb l’establiment del New Space convivint amb el tradicional, l’existència de noves regulacions i organismes, els projectes cada cop més complexos de múltiples empreses a les noves zones econòmiques de desenvolupament espacial i sobretot, la convicció que no hi ha marxa enrere en el desenvolupament i l’expansió de l’ésser humà per l’espai, ens fan presentar aquesta iniciativa pensada per ser un elements més en el gran esforç que ens espera.

QUI SOM

Xavier Claramunt
Rafael Harillo
GALACTICSUITE OFICINA DE PROJECTES ESPACIALS, està liderada pels socis Xavier Claramunt i Rafael Harillo.

El nostre treball evita qualsevol estil predeterminat i es basa a explorar noves formes i sistemes per integrar el context, la funcionalitat i les necessitats del client en una idea despai.
Creiem que la innovació afegeix valor a la imatge empresarial dels nostres clients com a motor de rendibilitat, creixement i diferenciació en un mercat cada cop més competitiu.
Transformar idees en edificis eficients i d’alta qualitat és la nostra experiència, basada en una metodologia de projecte orientada a controlar les diferents escales dels nostres projectes i el pressupost i els terminis.

ACTIVITATS

Com a Oficina de Projectes Espacials, les activitats que desenvolupem es classifiquen en dos grans grups:

Activitats de Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Creant projectes propis relacionats amb el camp espacial als seus diferents camps centrant-se inicialment en dos fonamentals:
Creació d infraestructures i equipaments que permetin l accés comercial al espai.
Creació d’elements tecnològics que permetin la realització d’operacions tant d’òrbita terrestre com a l’àmbit d’operacions lunar.

Les activitats espacials, inicialment reservades a poques nacions i canalitzades a través de grans agències espacials nacionals, han esdevingut l’objectiu d’un nombre creixent de països, empreses i operadors de tota mena. On abans només existia el prestigi nacional, consideracions de seguretat i defensa, investigació i ciència d’alt nivell i prestació d’alguns serveis essencials, ara hi ha la creació d’una zona econòmica de desenvolupament, la consideració de les infraestructures espacials com a crítiques i metes com la lluna o lexplotació de recursos naturals en cossos celestes com a plausibles.

Activitats de suport integral a les empreses que operen a l’espai i que necessiten complementar les seves capacitats amb altres que, sent necessàries, no són dins de les seves organitzacions respectives.

PROJECTES

CONTACTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing t libero tempo elit. Aliquam tincidunt nec est in gravida. Vivamus at libero tempor, tempor ante et, ullamcorper magna. Duis sed nisi ac tellus cursus placerat.
All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users