GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02
GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02

GS SPACERESORT

És l’establiment en òrbita baixa terrestre (LEO) d’una mini-estació espacial per a passatgers privats, el primer hotel espacial. Es concep com un refugi no ocupat permanentment que rebrà als turistes i a la tripulació periòdicament.

En una primera fase es desenvoluparan dos mòduls, de disseny bio-inspirat, per a dos passatgers i un tripulant. En la segona fase, per un total de 4 passatgers i 2 tripulants, l’estació s’ampliarà a 5 mòduls: 3 mòduls habitació, un mòdul servei i un mòdul multiservei, lavabo i spa. Tots els mòduls gaudiran de sistemes de control d’atmosfera artificial, control tèrmic i captació solar per la generació d’electricitat.

L’hotel se situarà en una òrbita baixa de la Terra, a 450 quilòmetres, on encara queda sota la protecció contra la radiació que ofereixen els Cinturons de Van Allen i permet una anada i tornada més ràpids a la Terra. Els turistes s’allotjaran a l’hotel entre 4 i 6 dies, gaudint d’una volta al planeta cada 90 minuts i, per tant, de 16 albes i postes de sol cada dia.

Entre els objectius d’aquetes mini-estacions es troba el turisme de curta durada (al voltant d’una setmana), la investigació en microgravetat de caràcter privat, el desenvolupament d’una plataforma de comunicacions i d’observació remota.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users