GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02
GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02

GS SPACEPORT

És el desenvolupament de ports espacials privats per tot el món amb equipaments temàtics relacionats amb l’espai.

Paral·lelament al desenvolupament del turisme espacial i de vehicles capaços d’operar des d’instal·lacions que disminueixin el grau de complexitat de manteniment i preparació dels coets i llançadores actuals, Galactic Suite establirà una nova generació de ports espacials privats al voltant del món.

Aquestes instal·lacions tindran totes les infraestructures necessàries per la preparació i operacions de naus reutilitzables que permetin un accés menys costós a l’espai.

Els ports espacials Galactic Suite es construiran en llocs estratègics al voltant del globus que serviran de base pels vols point-to-point, vols suborbitals que connectaran nodus intercontinentals en viatges de menys de dos hores i des d’on partiran vols convencionals en avió o en very-light-jets cap als destins finals. Alguns d’aquests centres seran Florida, Catalunya, Dubai i Hong Kong.

Els GS Spaceports serviran també de punt de sortida dels turistes que visitin els hotels espacials GS Spaceresort, així como de naus privades que realitzin vols suborbitals, com la GS Suborbital, amb passatgers i càrrega.

El primer d’aquest port espacial es trobarà al Tròpic, juntament amb la GS Island, tindrà una superfície de 40.000m2 en total i inclourà instal·lacions pel llançament i manteniment de les naus, edificis de control, i d’entrenament (incloent centrifugadora, tanc de flotabilitat, gimnasos, infermeria, biblioteques, sales de conferències, etc).

Els ports espacials GS estaran a més, complementats amb instal·lacions temàtiques relacionades amb l’espai, com hotels, museus, botigues, restaurants, convertint-se en centres turístics on el públic podrà també, assistir als llançaments.

Els GS Spaceports desenvoluparan tecnologies punteres per optimitzar l’accés a l’espai i reduir l’impacte d’aquests llançaments a l’entorn.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users