GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02
GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02

GS MOONRACE

Galactic Suite Moonrace és la companyia filial de Galactic Suite que lidera l'equip. Amb la participació al GLXP, GSMR recollirà el coneixement generat en l'equip que li permetrà desenvolupar futures missions comercials o per a les administracions.

La companyia està desenvolupant una xarxa d'organitzacions, companyies i grups de recerca de les universitats amb gran experiència individual en camps molt concrets en nombroses missions de l'ESA, que permetrà aglutinar i generar nous coneixements per aquesta i futures missions.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users