Categories
gs-products

GS SPACERESORT

GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK

GS SPACERESORT

És l’establiment en òrbita baixa terrestre (LEO) d’una mini-estació espacial per a passatgers privats, el primer hotel espacial. Es concep com un refugi no ocupat permanentment que rebrà als turistes i a la tripulació periòdicament.

En una primera fase es desenvoluparan dos mòduls, de disseny bio-inspirat, per a dos passatgers i un tripulant. En la segona fase, per un total de 4 passatgers i 2 tripulants, l’estació s’ampliarà a 5 mòduls: 3 mòduls habitació, un mòdul servei i un mòdul multiservei, lavabo i spa. Tots els mòduls gaudiran de sistemes de control d’atmosfera artificial, control tèrmic i captació solar per la generació d’electricitat.

L’hotel se situarà en una òrbita baixa de la Terra, a 450 quilòmetres, on encara queda sota la protecció contra la radiació que ofereixen els Cinturons de Van Allen i permet una anada i tornada més ràpids a la Terra. Els turistes s’allotjaran a l’hotel entre 4 i 6 dies, gaudint d’una volta al planeta cada 90 minuts i, per tant, de 16 albes i postes de sol cada dia.

Entre els objectius d’aquetes mini-estacions es troba el turisme de curta durada (al voltant d’una setmana), la investigació en microgravetat de caràcter privat, el desenvolupament d’una plataforma de comunicacions i d’observació remota.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users
Categories
gs-products

GS MOONRACE

GS MOONRACE

Galactic Suite Moonrace és la companyia filial de Galactic Suite que lidera l’equip. Amb la participació al GLXP, GSMR recollirà el coneixement generat en l’equip que li permetrà desenvolupar futures missions comercials o per a les administracions.

La companyia està desenvolupant una xarxa d’organitzacions, companyies i grups de recerca de les universitats amb gran experiència individual en camps molt concrets en nombroses missions de l’ESA, que permetrà aglutinar i generar nous coneixements per aquesta i futures missions.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users
Categories
gs-products

GS SPACEPORT

GS SPACEPORT

És el desenvolupament de ports espacials privats per tot el món amb equipaments temàtics relacionats amb l’espai.

Paral•lelament al desenvolupament del turisme espacial i de vehicles capaços d’operar des d’instal•lacions que disminueixin el grau de complexitat de manteniment i preparació dels coets i llançadores actuals, Galactic Suite establirà una nova generació de ports espacials privats al voltant del món.

Aquestes instal•lacions tindran totes les infraestructures necessàries per la preparació i operacions de naus reutilitzables que permetin un accés menys costós a l’espai.

Els ports espacials Galactic Suite es construiran en llocs estratègics al voltant del globus que serviran de base pels vols point-to-point, vols suborbitals que connectaran nodus intercontinentals en viatges de menys de dos hores i des d’on partiran vols convencionals en avió o en very-light-jets cap als destins finals. Alguns d’aquests centres seran Florida, Catalunya, Dubai i Hong Kong.

Els GS Spaceports serviran també de punt de sortida dels turistes que visitin els hotels espacials GS Spaceresort, així como de naus privades que realitzin vols suborbitals, com la GS Suborbital, amb passatgers i càrrega.

El primer d’aquest port espacial es trobarà al Tròpic, juntament amb la GS Island, tindrà una superfície de 40.000m2 en total i inclourà instal•lacions pel llançament i manteniment de les naus, edificis de control, i d’entrenament (incloent centrifugadora, tanc de flotabilitat, gimnasos, infermeria, biblioteques, sales de conferències, etc).

Els ports espacials GS estaran a més, complementats amb instal•lacions temàtiques relacionades amb l’espai, com hotels, museus, botigues, restaurants, convertint-se en centres turístics on el públic podrà també, assistir als llançaments.

Els GS Spaceports desenvoluparan tecnologies punteres per optimitzar l’accés a l’espai i reduir l’impacte d’aquests llançaments a l’entorn.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users
Categories
gs-products

GS DEAPSEA

GS DEAPSEA

Es el desarrollo de un hotel bajo el mar, a una profundidad alrededor de 50 metros.

Se concibe como una instalación ocupada permanentemente que constará de 9 módulos semi-esféricos, de diseño bioinspirado, incluyendo 1 módulo de vestíbulo y espacio común, 4 módulos-suite, 1 módulo restaurante-cocktail bar, 1 módulo wellness-spa, 1 módulo sellable de acceso al fondo marino y 1 módulo de instalaciones. Tendrá una superficie total de 2000 m2.

Mediante un túnel y un servicio de coches eléctricos, estarán conectados permanentemente con la superficie de donde recibirán también los suministros de energía y oxigeno. Los módulos dispondrán de sistemas de control de atmosfera artificial y control térmico. Estarán construidos como estructuras de aluminio con grandes ventanales multi-capa y se trasladarán y montarán en su emplazamiento final mediante barcos grúa y submarinos de bolsillo.

Permitirá alojar un total de 8 huéspedes y 6 empleados. El diseño interior ha desarrollado espacios abovedados y ondulantes.

El primer emplazamiento seleccionado es la costa Mediterránea frente al municipio barcelonés de Castelldefels, a 200m de la costa y una profundidad de 50m sobre un fondo de arena y roca.

Desde el GS Seasuite se podrá acceder directamente al fondo marítimo donde desarrollar submarinismo, investigación submarina o entrenar en flotabilidad neutra para un futuro viaje espacial al GS SpaceResort.

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users